ביקורת על תערוכת חברים חדשים בבית האומנים ירושלים 2007