צילום של יונית שילר

גפרור חדש- הפעם ספינה נתקלת בלוויתן..