צילום של יונית שילר 2021

גפרור חדש- הפעם ספינה נתקלת בלוויתן..